Samen de dienst uitmaken (deel 1)

In onze gemeente van de Koningskerk werken we al een aantal jaren met huiskringen. Deze kleine groepen mensen, die met pastorale, diaconale en missionaire doelen aan elkaar zijn verbonden, geven samen vorm aan kerk-zijn. Eén van de zorgen rondom de inzet van huiskringen is eilandvorming. Vanuit mijn rol als kerkelijk werker zoek ik dan ook regelmatig naar de verbinding tussen de huiskring en het grote geheel van de gemeente. We geven er bijvoorbeeld vorm aan door gezamenlijk thema’s te bespreken, zoals in een gemeenteproject. Ook proberen we er vorm aan te geven door eredienst en huiskring te verbinden middels een preeksamenvatting en gespreksvragen voor de huiskring. We hebben dat Kiezels genoemd. Iedere maand verschijnt er een Kiezel, een aanvulling op een mapje met materiaal voor huiskringen.

Na enkele jaren Kiezels te hebben uitgebracht, zoek ik naar meer. Dat bracht mij bij een brochure met de titel “Samen de dienst uitmaken”. Ik vond het in een afstudeerverslag van de CHE, van juni 2013, met dezelfde titel. Ik ben het aan het lezen, met name vanwege de ondertitel: “participatie van gemeenteleden bij de zondagse viering”.  In de inleiding wordt 1 Korintiërs 14:26 aangehaald, waar staat:

“Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.”

Daar zijn vele vragen bij te stellen. Beschrijft Paulus hier een realiteit? Is dit een voorschrift voor de gemeente van Korinthe (en vandaag)? Is dit een principe wat we dienen toe te passen op onze samenkomsten? De schrijvers van de brochure uit 1976(!), Firet en Hendriks, menen dat deze woorden van Paulus toegepast dienen te worden in de kerk van deze tijd. Vanuit het geloof in de werking van de Heilige Geest doen zij een oproep tot actievere participatie van gemeenteleden in de eredienst. In de praktijk van participatie zijn drie uitingsvormen te vinden:

  1. Participatie in de voorbereiding
  2. Participatie in de voorbereiding en uitvoering
  3. Uitvoering door gemeenteleden, ondersteuning van de predikant

 

In volgende blogs wil ik zoeken naar het waarom deze participatie. Daarbij kom ik op het terrein van de ecclesiologie en probeer ik vanuit de theorie de stap te maken naar de praktijk van de eredienst.

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.