Kerkelijk werkers verenigd in volwaardige beroepsvereniging

Zwolle, 5 november 2012

De kerkelijk werkers van de drie kleine gereformeerde kerken hebben zich verenigd in de vereniging LPKW: Landelijk Pastoraal en Kerkelijk werkers.

Wat begon met een contact tussen twee mensen op een terras, die jaren geleden op dit gebied pionierden is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige beroepsvereniging. Het betreft hier de beroepsvereniging van HBO werkers in de kerk en mensen die werkzaam zijn binnen allerlei kerkelijk gelieerde instellingen.

De bekrachtiging middels het ondertekenen van de akte door de huidige bestuursleden, Jetze Muurling, Petranel Bos-de Groot en Jaap Kramer, is een belangrijk moment in de route van professionalisering en positiebepaling binnen de drie kleine gereformeerde kerken waarin deze werkers vaak werkzaam zijn.  Deze vereniging LPKW, beoogt de belangen te behartigen van de aangesloten kerkelijk werkers die op allerlei gebied binnen (maar ook buiten) die kerken aan het werk zijn.  En daarbij ook de belangen te behartigen van de kerken en de mensen die zij daarbij dienstbaar zijn. Via de website lpkw.nl is daarvoor allerlei informatie beschikbaar gesteld.

De vereniging houdt zich met name bezig met allerlei zaken rondom deskundigheidsbevordering van aangesloten werkers. Maar ook wil zij gesprekspartner zijn voor opleidingen, collega-beroepsverenigingen etc.  Ontwikkeling van deze betrekkelijk nieuwe functie binnen de kleine gereformeerde kerken is het streven. Om op die manier, samen met andere professionals en vrijwilligers vorm te geven aan  het vele werk wat er te doen is in het Koninkrijk van God.

 

Overgenomen van: http://lpkw.gkv.nl/actueel/62/Kerkelijk-werkers-verenigd-in-volwaardige-beroepsvereniging

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.