Gewone mensen

In de afgelopen weken werd het steeds meer duidelijk dat het kerkelijk seizoen aan zijn einde ging komen. In allerlei vergaderingen en ontmoetingen (bijvoorbeeld rondom een barbecue) werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen, werden mensen bedankt voor hun inzet en werden nieuwe afspraken gemaakt voor op z’n minst twee maanden later. De vakantie gaat beginnen en dat betekent dat we allemaal weer even uit mogen rusten van het werk wat we ook dit seizoen weer samen hebben verzet. En dat is nogal wat! Steeds vaker raak ik onder de indruk van de hoeveelheid mensen die hun vrije tijd willen besteden aan al het werk wat er in de kerk plaatsvindt. Vaak naast een volledige of parttime baan en eventueel een gezin, toch wordt er tijd en vooral motivatie gevonden om op de één of andere manier betrokken te zijn bij de gemeente van God.

God, want daar gaat het om in onze gemeente. Daarmee kom ik ook uit bij het voorbeeld wat Jezus geeft. Ook Jezus koos voor zijn werk vrijwilligers uit. Hij nam geen professionals in dienst, zoals de farizeeën, sadduceeën of een kerkelijk werker, maar hij koos voor “gewone” mensen zoals wij die nu ook inzetten in de gemeente. En wat een inzet, van deze “gewone” mensen! En zo blijft God doorgaan, bijvoorbeeld met Paulus, die ook bleef werken naast al die reizen die hij ondernam (1 Korintiërs 9). En ook nu blijft God mensen inzetten, naast hun ‘baan’ als juf, docent, arts, kapper, huisvrouw, opa, student, ambtenaar, ict-er en ga zo maar door. En daar vinden we misschien ook wel het antwoord op de vraag waarom dat deze mensen al hun tijd inzetten: God zet hen in, Hij roept hen. En zonder hen zouden we als gemeente niet kunnen bestaan.

De vakantie kan een mooi moment zijn om eens terug te kijken op de plek waar je je hebt ingezet. Waarom begon je daar ook al weer aan? En welke rol speelt God daarbij?

Ik dank God voor al die arbeiders die Hij steeds weer geeft, moge Hij jullie ook zegenen in tijden van rust.

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.