Coachen van predikanten

Vandaag, 9 juni 2010, krijgt mijn afstudeerproject Coachen van predikanten, met de titel Kom over en coach! de eerste media-aandacht. Het Nederlands Dagblad schrijft er een artikel over op de kerkpagina: “Een derde dominees wil graag coaching“. Ook het Friesch Dagblad schrijft er over: “Predikant wil wel coaching, maar mist daarvoor de tijd“. Ook erg mooi is het artikel in het Reformatorisch Dagblad, waar de redactie de nadruk legt op andere aspecten van het onderzoek: “Geen tijd en geld voor een coach“. Verschillende andere websites op internet namen de artikelen over, waardoor het inmiddels is verspreid onder allerlei doelgroepen.

Het mooie van deze ontwikkeling en de media-aandacht is dat Gerwin (Wallet) en ik op deze manier één van onze doelen aan het bereiken zijn, namelijk de bewustwording vergroten onder predikanten en kerken over de bijdrage die coaching kan leveren aan het functioneren van predikanten. Predikanten hoeven niet alles zelf te kunnen en het schaap met 5 of 15 poten te zijn. Hulp vragen mag en is zelfs heel Bijbels (neem bijvoorbeeld 1 Korintiërs 12). Ons afstudeerproject is daarmee ook een oproep aan kerken om beter te gaan zorgen voor hun herders. Dat kan bijvoorbeeld door de drempels van tijd en geld weg te nemen door hierover goede (contractuele) afspraken te maken of door hen steeds op de mogelijkheden te wijzen.

Na de officiële beoordeling en afronding zal ik op deze website meer vertellen over het onderzoek en het ook (deels) inzichtelijk maken.

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.