Gewone mensen

In de afgelopen weken werd het steeds meer duidelijk dat het kerkelijk seizoen aan zijn einde ging komen. In allerlei vergaderingen en ontmoetingen (bijvoorbeeld rondom een barbecue) werd teruggeblikt op…

Share
Continue reading

Meekijken gewenst

Met de prachtige herinneringen van het belijdenisweekend nog vers in het geheugen, ben ik al weer verder gegaan met het volgende project rondom jongeren, namelijk het jeugdpastoraat. Pastoraat, kort gezegd,…

Share
Continue reading