Aanrader voor de hbo-theoloog: Praktijkgericht

Met recht heeft het boek Praktijkgericht de ondertitel Handboek voor de hbo-theoloog meegekregen. Waar ik als kerkelijk werker op allerlei manieren en via allerlei bronnen aan mijn informatie moet komen, biedt dit boek een mooi startpunt voor het binnenhalen van allerlei informatie en verdiepende stof voor zelfstudie.

Het boek begint met een schets van het beroep van de hbo-theoloog. Kort wordt de ontwikkeling van de eerste ‘ziekentroosters’ tot aan de huidige kerkelijk werkers weergegeven. De overbekende competenties worden opgesomd, waarbij weer even duidelijk wordt gemaakt waarom er gesproken wordt over competenties. Er wordt nogal eens wat meesmuilend gesproken over competentiegericht onderwijs, maar in de praktijk van mijn beroep ben ik nog altijd dankbaar voor die integratie tussen kennis, vaardigheden en houding. Dat onderwijs maakt mij nu tot een, in alle bescheidenheid, jonge professional die zich staande kan houden als kerkelijk werker.

Nog interessanter zijn de hoofdstukken die geschreven zijn voor de hbo-theoloog die actief is, namelijk over je eigen spiritualiteit, het voorkomen of overwinnen van een burn-out en werken aan blijvende verdieping. Ook deze hoofdstukken geven een lijst aan literatuur voor verdere verdieping van deze onderwerpen, waar ik absoluut mijn winst mee kan doen. De hoofdstukken helpen om weer even reflectief naar mezelf te kijken: hoe sta ik ervoor? Hoe pak ik dit aan en hoe zou ik dit beter kunnen doen? Bij dat laatste helpen de praktische handreikingen die worden gedaan.

Hoofdstuk twee gaat over de verschillende werkvelden van de hbo-theoloog. Ik herken mezelf het meeste in het werkveld gemeenteopbouwwerk. Dat neemt niet weg dat daarin ook pastoraal werk, missionair werk en jeugdwerk in terug komen. De hoofdstukken daarover zijn dan ook van meerwaarde om te lezen, ook weer omdat naast de beknopte omschrijvingen van het werkveld een verwijzing bieden naar extra verdiepende stof in de vorm van boeken, artikelen en websites.

Hoofdstuk 3 schrijft over dat wat je als hbo-theoloog in de praktijk tegenkomt. Arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling geven een overzicht van dat wat belangrijk is en hoe dit in de breedte van het werkveld geregeld is. Dit was voor mij een ontdekking van hoe goed het geregeld is bij mijn werkgever, maar voor anderen kan het handvatten geven om op te komen voor verbetering van de randvoorwaarden van het beroep. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat meer over de praktijk van alledag in het functioneren, zoals werken met vrijwilligers, werken in een teamverband en omgaan met grenzen (in het pastoraat). Leidinggeven aan vrijwilligers is iets wat in mijn opleiding wat onderbelicht is geweest en waar ik dus nog wat te leren heb. Dit boek geeft me daarin mooi richting voor verdieping.

Het boek sluit af met allerlei relevante gegevens van opleidingen, cursussen, beroepsverenigingen (Luceo mist nog!), interessante websites en cao’s.

Al met al is Praktijkgericht een waardig handboek geworden. Het leest lekker weg dankzij de prettige schrijfstijl en doordat het zich beperkt tot de hoofdzaken. Voor wie meer wil lezen en verdiepen geeft het boek steeds veel verwijzingen naar websites, onderzoeksrapporten en andere boeken. Het is herkenbaar, komt duidelijk voort uit contact met de mensen die in het werkveld staan en is zo, voor mij als kerkelijk werker, een boek wat zeker op de boekenplank hoort te staan.

Volg ook ontwikkelingen rondom de hbo-theoloog via twitter: twitter.com/hbotheoloog

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.